cam-bien-sensor-5200g-5200f-proxitron-vietnam.png

Cảm biến Sensor code: 5200G, 5200F | Proxitron Vietnam

 Phạm vi đo lên đến 150 m
 Độ chính xác +/- 1 mm
 Đối với các đối tượng lên đến +1350 ° C
 Nhiệt độ môi trường lên đến +200 ° C
 Tham số hóa với phần mềm RS 485 +
 Đầu ra tương tự 0/4 - 20 mA
 3 đầu ra chuyển mạch (có thể được tham số hóa)
 Đầu ra báo động
 Đầu vào kích hoạt
 Modbus RTU
 Vỏ làm mát
 Cắm S12 (M12 x 1)
 Lốp G3 / 4 “để kết nối ống bảo vệ

Những code thông dụng:

Proxitron Vietnam Art. No.: 5200G
Type: LMB 101
Laser Distance Sensor
Measuring range 100 m (50 m with hot objects up to +1350 °C), 24 V DC,
4 - 20 mA analog output, 3x PNP NO/NC outputs, short circuit protected,
measuring range and switching function adjustable with software, LED,
stainless steel housing with cooling jacket, plug (M12)
Proxitron Vietnam Art. No.: 5200F
Type: LMA 101
Laser Distance Sensor
Measuring range 100 m (50 m with hot objects up to +1350 °C), 24 V DC,
4 - 20 mA analog output, 3x PNP NO/NC outputs, short circuit protected,
measuring range and switching function adjustable with software, LED,
stainless steel housing, plug (M12)
Note: Same device suitable for installation at ambient temperature up to 50 °C
Proxitron Vietnam Art. No.: 9816B
Type: HM 2
Accessories for electrical connection and mounting - swivel stand for optical sensors
stainless steel, usable for OKA/B, LSA/B, LAA/B, LRA/B, LTA/B,
OAA, OAF, OACF
Proxitron Vietnam Art. No.: 9851L
Type: ST S12-10S
Accessories for electrical connection and mounting - S12 (M12) femal plug straigth, 12 wires with 10 m moulded cable, shielded,
1=BN, 2=BU, 3=WH, 4=GN, 5=PK, 6=YE, 7=BK, 8=GY, 9=RD, 10=VT,
11=GR/PK, 12=RD/BU
Proxitron Vietnam Art. No.: 9861B
Type: SIC 485U
Accessories for device parameterizing - Interface converter RS485/USB
input 1,5 m connection cable S4 5 pol. (M12), 1 = +Ub, 3 = -Ub, 2 = A, 5 = B
output USB, inkl 1,8 m USB cable, incl. software ProSoft P1 on USB stick,
supply voltage via USB or external power supply adapter
(accessory 9853B not included in the scope of supply)
Proxitron Vietnam Art. No.: 9851M
Type: ST S12 S4/5-2
Accessories for device parameterizing - connection cable S12 femal plug (M12) straight, 12 wire to male plug S4
(M12) 5 pol, 2 m cable, suitable for RS485 interface converter SIC 485U
Proxitron Vietnam Art. No.: 9853B
Type: PPS 2
Accessories for device parameterizing - Power Supply
100 - 260 V AC, 24 V DC / 1 A

 

Xem thêm sản phẩm Proxitron tại đây: