nrgs15-1-pn40-g1-switch-sensing-gestra.png

NRGS15-1 PN40 G1 Switch Sensing Gestra, Gestra Viet Nam, NRGS15-1 PN40 G1 Switch Sensing, Switch Sensing Gestra, NRGS15-1 PN40 G1 Gestra

NRGS 15-1, PN 40, G 1  Level Switch Sensing Gestra, Gestra Viet Nam, Level Switch Sensing Gestra, NRGS 15-1, PN 40, G 1  Level Switch Sensing, NRGS 15-1, PN 40, G 1  Gestra

NRGS15-1 PN40 G1 Switch Sensing Gestra

Origin Brand Code
100% USA Origin Allen Bradley
Vietnam
Model: SK-R1-MCB1-PF755
Control Board
NOTE: Recheck khi order
100% Switzland Origin Linmot Vietnam Sliders PL01-20 – use LC version for new applications
PL01-20X1200/1120
P/N: 0150-1340
100% Swiss/China Origin Wandfluh Vietnam Model: AS22101A-G24
Poppet Valve
100% USA/ EU Origin Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam Model: PVMET 330
Solar Monitoring Station
100% EU
Origin
Gestra Vietnam NRGS15-1 PN40 G1
008576.001.60153
Level Switch Sensing
100% China/ USA Origin Bently Nevada Vietnam Model: 3500/15-05-05-00
Power Supplies
China origin

Đại lý Phân phối chính hãng tại ANS Viet Nam

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Mr Khang

Email: khang@ansgroup.asia

Số điện thoại: 0909394591

Zalo: 0909394591

Skype: live:.cid.2f401a59511dabc7