v1040-color-oplc-10-4-touch.png

Đại lý phân phối chính thức Unitronics tại Việt Nam - Unitronics Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Unitronics Vietnam

♦ Nguyễn Thị Mỹ Hân ♦

0937.720.487

han@ansgroup.asia

List code:

V1210 to V200 V1210-T20BJ V1210 COLOR OPLC,12.1",TOUCH,NoB
V1040-T20B V1040 COLOR OPLC,10.4" ,TOUCH
V700-T20BJ V700-T20BJ COLOR OPLC,7",TOUCH
V570-57-T34 V570 COLOR OPLC,TFT5.7",BUILDIO
V570-57-T20B V570 COLOR OPLC,WL,5.7",TOUCH
V560-T25B V560 COLOR OPLC,WL,5.7,KEY,TOUCH
V530-53-B20B V530 GRAPHIC OPLC,5.7" B/W TOUCH
V290-19-B20B V290B GRAPHIC OPLC,5.7"
V280-18-B20B VISION 280B GRAPHIC OPLC
V230-13-B20B VISION 230B GRAPHIC OPLC
Snap-in I/O modules V200-18-E1B IO MODULE,16/10 IN/RELAY OUT,ISO
V200-18-E2B IO MODULE,16/14 IN/OUT,ISO, ANA
V200-18-E3XB IO MODULE,18/17IN/OUT,4UNI/AN,IS
V200-18-E4XB IO MODULE,18/17IN/TOUT,4UN/AN,IS
V200-18-E5B IO MODULE,18/17IN/TOUT,4AIN,IS
V200-18-E6B IO MODULE,18/17I/O,2UNIV,3AN,2AO
V200-18-E46B IO MODULE,ISO 18/17I/O,9ANA,2AO
V200-18-E62B IO MODULE,ISO 30/30IN/OUT,2ANA
Additional Comm Ports V200-19-RS4 RS232/485 card for V200
V200-19-ET2 ETHERNET card for V200
V200-19-RS4-X RS232/485 card for V200,Isolated
V430 V430-J-B1 V430-B1,OPLC,4.3" ,NO I/O
V430-J-R34 V430-R34,4.3",22/12 IO,2A
V430-J-RA22 V430-RA22,4.3",12/8 IO
V430-J-RH2 V430-RH2,4.3",12I,2A,6R(HS)
V430-J-RH6 V430-RH6,4.3" 6I,2A,6R (HS)
V430-J-T2 V430-T2,4.3",12/12 I/O,2A
V430-J-T38 V430-T38,4.3",22/16 IO
V430-J-TA24 V430-TA24,4.3",12/10 IO
V430-J-TR34 V430-TR34,4.3",22/12 IO,2A
V430-J-TRA22 V430-TRA22,4.3",12/8 IO
V350 V350-35-B1 V350 OPLC,3.5" ,NO I/O
V350-J-B1 V350J-B1,OPLC,3.5" ,NO I/O
V350-35-R34 V350-R34 OPLC,3.5",22I,2A,12R
V350-J-R34 V350J-R34 OPLC,3.5",22I,2A,12
V350-35-RA22 V350-RA22 OPLC,3.5",12/8 IO
V350-J-RA22 V350J-RA22 OPLC,3.5",12/8 IO
V350-35-T2 V350-T2 OPLC 3.5",12I,2A,12O
V350-J-T2 V350J-T2,OPLC,3.5",12I,2A,12O
V350-35-T38 V350-T38 OPLC,3.5",22/16 IO
V350-J-T38 V350J-T38,OPLC,3.5",22/16 IO
V350-35-TA24 V350-TA24 OPLC,3.5",12/10 IO
V350-J-TA24 V350J-TA24,OPLC,3.5",12/10 IO
V350-S-TA24 V350-TA24 OPLC,3.5",12/10 IO,WT
V350-35-TR6 V350-TR6 OPLC 3.5",6A,2T,6R,6D
V350-J-TR6 V350J-TR6 OPLC 3.5",6A,2T,6R,6D
V350-J-TR20 V350J-TR20 OPLC,3.5,2A,2T,6R,10D
V350-35-TR20 V350-TR20 OPLC,3.5",2A,2T,6R,10D
V350-35-TR34 V350-TR34 OPLC,3.5",22I,2A,8R,4T
V350-J-TR34 V350J-TR34 OPLC,3.5",22/12 IO,2A
V350-35-TRA22 V350-TRA22 OPLC,3.5",12/8 IO
V350-J-TRA22 V350J-TRA22,OPLC,3.5",12/8 IO
V350-JS-TA24 V350J-TA24,OPLC,3.5",12/10 IO,WT
V130 V130-33-B1 V130-B1 OPLC,WL DIS,NO IO
V130-J-B1 V130J-B1 OPLC,WL DIS,NO IO
V130-33-R34 V130-R34 OPLC,WL DIS,22I,2A,12R
V130-J-R34 V130J-R34 OPLC,WL DIS,22I,2A,12R
V130-33-RA22 V130-RA22 OPLC,WL DIS,12/8 IO
V130-J-RA22 V130J-RA22 OPLC,WL DIS,12/8 IO
V130-33-T2 V130-T2 OPLC,WL DIS,12I,2A,12O
V130-J-T2 V130J-T2 OPLC,WL DIS,12I,2A,12O
V130-33-T38 V130-T38 OPLC,WL DIS,22I,16O,2A
V130-J-T38 V130-T38J OPLC,WL DIS,22I,16O,2A
V130-33-TA24 V130-TA24 OPLC,WL DIS,12/10 IO
V130-J-TA24 V130J-TA24 OPLC,WL DIS,12/10 IO
V130-33-TR6 V130-TR6 OPLC,WL DIS 6A,2T,6R,6D
V130-J-TR6 V130J-TR6 OPLC,WLDIS 6A,2T,6R,6D
V130-33-TR20 V130-TR20 OPLC,WL DIS,12/8 IO
V130-J-TR20 V130-TR20J OPLC,WL DIS,12/8 IO
V130-33-TR34 V130-TR34 OPLC,WL DIS,22/12 IO
V130-J-TR34 V130J-TR34 OPLC,WL DIS,22/12 IO
V130-33-TRA22 V130-TRA22 OPLC,WL DIS 12/10 IO
V130-J-TRA22 V130J-TRA22 OPLC,WL DIS 12/10 IO
V120 V120-22-R1 V120-22 OPLC ,10/6 IO,1 ANA
V120-22-R34 V120 OPLC,2x16 DISPLAY, 22/12IO
V120-22-R2C V120-22 OPLC,10/6IO,2AN,CAN
V120-22-R6C V120-22 OPLC,6/6 IO,6 AN,CAN
V120-22-RA22 V120-22 OPLC,12/10 IO, 2 UNIV
V120-22-T1 V120-22 OPLC,12/12IO
V120-22-T38 V120-22 OPLC,22/16 IO
V120-22-T2C V120-22 OPLC,12/12IO,2AN,CAN
V120-22-UA2 V120-22 OPLC,12/10IO,2/2 AN
V120-22-UN2 V120-22 OPLC,12/12IO,2 UNIV
Additional Comm Ports V100-17-CAN MODULE,CANbusINTERFACE FORV130
V100-S-CAN MODULE,CANbus FOR V130/V350,WT
V100-17-ET2 MODULE,ETHERNET FOR Vxxx
V100-S-ET2 MODULE,ETHERNET FOR V130/V350,WT
V100-17-PB1 MODULE,PROFIBUS FOR V130/350
V100-17-RS4 MODULE,RS485 FOR V130
V100-17-RS4X MODULE,ISOLATED RS485 FOR V130
V130-33-SL1 V130 Slide Kit
SM35 SM35-J-R20 SM35-R20,3.5",12/8 I/O,2A,1HS
SM35-J-RA22  SM35-J-RA22,3.5",12/8 IO
SM35-J-T20 SM35-T20,3.5",12/8 I/O,2A,3HS
SM35-J-TA22 SM35-J-TA22,3.5",12/8 I/O,2A,3HS
SM43 SM43-J-R20 SM43-R20,4.3",12/8 I/O,2A,1HS
SM43-J-RA22 SM43-J-RA22,4.3",12/8 IO
SM43-J-T20 SM43-T20,4.3",12/8 I/O,2A,3HS
SM43-J-TA22 SM43-TA22,4.3",12/8 I/O,2A,3HS
SM70 SM70-J-R20 SM70-J-R20,7.0",12/8 I/O,2A,EMC
SM70-J-RA22 SM70-J-RA22,7.0",12/8 I/O,2A
SM70-J-T20 SM70-J-T20,7.0",12/8 I/O,2A
SM70-J-TA22 SM70-J-TA22,7.0",12/8 I/O,2A
JZ20  JZ20-UN20  JAZZ,Di 2X16,13/7IO,AI/O,USB
JZ20-J-UN20  JAZZ-J,Di 2X16,13/7IO,AI/O,USB
JZ20-J-T40 JAZZ-J,Disp 2X16,20/20 IO,AN,USB
JZ20-R10 JAZZ OPLC,Disp2X16,6IN 4Rout,USB
JZ20-J-R10 JAZZ-J ,Disp2X16,6IN 4Rout,USB
JZ20-R16 JAZZ OPLC,Disp2X16,10/6IO,AN,USB
JZ20-J-R16 JAZZ-J ,Disp2X16,10/6IO,AN,USB
JZ20-J-R16HS JAZZ-J,Disp2X16,10/6IO,AN,HS,US
JZ20-R31 JAZZ OPLC,Di 2X16,20/11IO,AN,USB
JZ20-J-R31 JAZZ-J ,Di 2X16,20/11IO,AN,USB
JZ20-T10 JAZZ OPLC,Disp2X16,6IN 4Tout,USB
JZ20-J-T10 JAZZ-J ,Disp2X16,6IN 4Tout,USB
JZ20-T18 JAZZ OPLC,Disp2X16,10/8IO,AN,USB
JZ20-J-T18 JAZZ-J ,Disp2X16,10/8IO,AN,USB
JZ20-T40 JAZZ ,Disp 2X16,20/20 IO,AN,USB
JZ20-J-T40 JAZZ-J,Disp 2X16,20/20 IO,AN,USB
JZ20-J-T20HS JAZZ-J,Disp2X16,10/8IO,AN,HS,USB
JZ20-UA24 JAZZ,Di 2X16,15/9IO,AI/O,USB
JZ20-J-UA24 JAZZ-J,Di 2X16,15/9IO,AI/O,USB
Jazz Add-on Modules and Accessories JZ-PRG Jazz Programming Kit
JZ-RS4 RS232/RS485 COM Port Kit
MJ20-ET1  Jazz add-on module Ethernet port
MJ20-JZ-SL1 Jazz Slide Kit
MJ20-MEM1 Program Cloner Add-on Module
USB2-CAB200 USB COMMUNICATION CABLE,2m
M91 Series PLC/HMI M91-2-R1 M91,2x16DISP,10/6IO,1AN
M91-2-R34 M91 OPLC, 2x16 DISPLAY, 22/12 IO
M91-2-R2C M91 OPLC,2x16, 10/6IO,2ANA,CAN
M91-2-R6C M91,OPLC,2x16, 6/6 IO,6 ANA,CAN
M91-2-T1 M90 OPLC,2x16DIS.12/12IO
M91-2-T38 M91 OPLC, 2x16 DISPLAY, 22/16 IO
M91-2-T2C M91 OPLC,2x16,12/12IO,2ANA,CAN
M91-2-RA22 M91 OPLC, 2x16,12/10 IO, 2 UNIV
M91-2-UA2 M91 OPLC, 2x16, 12/10 IO,AN I/O
M91-2-UN2 M90 OPLC, 2x16, 12/12IO,2UNIV
M90-T M90 OPLC, 24VDC, 8/6 IO
M90-TA2-CAN M90-TA2-CAN
M90-19-B1A M90-19-B1A
Expansion Modules EX-A2X Expansion adapter,Isolated
EX-RC1 REMOTE I/O ADAPTER
EXF-RC15 EXP FINAL, REMOTE CANBUS, 9/6 IO
24VDC Digital
Modules
EX90-DI8-RO8 8 in / 8 out digital module
IO-DI16 16 digital inputs module
IO-DI8-RO4 8 in / 4 out digital module
IO-DI8-RO8 8 in / 8 R.out digital module
IO-DI8-TO8 8 in / 8 out digital module
IO-RO8 8 relay outputs module
IO-RO16 16 relay outputs module
12VDC Digital
Modules
IO-DI8-RO4-L 8 in / 4 out digital module 12V
IO-DI8-RO8-L 8 in/8 R.out 12V digital module
IO-DI8-TO8-L 8 in / 8 out digital module 12V
IO-DI16-L 16 digital inputs module (12V)
IO-RO8L 8 relay outputs module 12V
IO-RO16-L 16 relay outputs module 12V
12/24VDC Digital Module IO-TO16 16 digital outputs module
110/220VAC Digital Module IO-DI8ACH 220/110VAC 8in Digital module
Analog & Temperature Measurement Modules IO-AI4-AO2 4 in / 2 out analog module
IO-AI8 8 Analog Input module
IO-AO6X 6 Isolated analog outputs module
IO-ATC8 8 TC/analog inputs module
IO-PT400 4 PT100/NI100 inputs module
IO-PT4K 4 PT1000/NI1000 inputs module,r

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giá tốt nhất:

===========================

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Vaisala Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam