io-module-18-17in-out-4uni-an-is.png

Đại lý phân phối chính thức Unitronics tại Việt Nam - Unitronics Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Unitronics Vietnam

♦ Nguyễn Thị Mỹ Hân ♦

0937.720.487

han@ansgroup.asia

List code:

V130-33-B1 V130-B1 OPLC,WL DIS,NO IO
V130-J-B1 V130J-B1 OPLC,WL DIS,NO IO
V130-33-R34 V130-R34 OPLC,WL DIS,22I,2A,12R
V130-J-R34 V130J-R34 OPLC,WL DIS,22I,2A,12R
V130-33-RA22 V130-RA22 OPLC,WL DIS,12/8 IO
V130-J-RA22 V130J-RA22 OPLC,WL DIS,12/8 IO
V130-33-T2 V130-T2 OPLC,WL DIS,12I,2A,12O
V130-J-T2 V130J-T2 OPLC,WL DIS,12I,2A,12O
V130-33-T38 V130-T38 OPLC,WL DIS,22I,16O,2A
V130-J-T38 V130-T38J OPLC,WL DIS,22I,16O,2A
V130-33-TA24 V130-TA24 OPLC,WL DIS,12/10 IO
V130-J-TA24 V130J-TA24 OPLC,WL DIS,12/10 IO
V130-33-TR6 V130-TR6 OPLC,WL DIS 6A,2T,6R,6D
V130-J-TR6 V130J-TR6 OPLC,WLDIS 6A,2T,6R,6D
V130-33-TR20 V130-TR20 OPLC,WL DIS,12/8 IO
V130-J-TR20 V130-TR20J OPLC,WL DIS,12/8 IO
V130-33-TR34 V130-TR34 OPLC,WL DIS,22/12 IO
V130-J-TR34 V130J-TR34 OPLC,WL DIS,22/12 IO
V130-33-TRA22 V130-TRA22 OPLC,WL DIS 12/10 IO
V130-J-TRA22 V130J-TRA22 OPLC,WL DIS 12/10 IO
V120-22-R1 V120-22 OPLC ,10/6 IO,1 ANA
V120-22-R34 V120 OPLC,2x16 DISPLAY, 22/12IO
V120-22-R2C V120-22 OPLC,10/6IO,2AN,CAN
V120-22-R6C V120-22 OPLC,6/6 IO,6 AN,CAN
V120-22-RA22 V120-22 OPLC,12/10 IO, 2 UNIV
V120-22-T1 V120-22 OPLC,12/12IO
V120-22-T38 V120-22 OPLC,22/16 IO
V120-22-T2C V120-22 OPLC,12/12IO,2AN,CAN
V120-22-UA2 V120-22 OPLC,12/10IO,2/2 AN
V120-22-UN2 V120-22 OPLC,12/12IO,2 UNIV
V100-17-CAN MODULE,CANbusINTERFACE FORV130
V100-S-CAN MODULE,CANbus FOR V130/V350,WT
V100-17-ET2 MODULE,ETHERNET FOR Vxxx
V100-S-ET2 MODULE,ETHERNET FOR V130/V350,WT
V100-17-PB1 MODULE,PROFIBUS FOR V130/350
V100-17-RS4 MODULE,RS485 FOR V130
V100-17-RS4X MODULE,ISOLATED RS485 FOR V130
V130-33-SL1 V130 Slide Kit
SM35-J-R20 SM35-R20,3.5",12/8 I/O,2A,1HS
SM35-J-RA22  SM35-J-RA22,3.5",12/8 IO
SM35-J-T20 SM35-T20,3.5",12/8 I/O,2A,3HS
SM35-J-TA22 SM35-J-TA22,3.5",12/8 I/O,2A,3HS
SM43-J-R20 SM43-R20,4.3",12/8 I/O,2A,1HS
SM43-J-RA22 SM43-J-RA22,4.3",12/8 IO
SM43-J-T20 SM43-T20,4.3",12/8 I/O,2A,3HS
SM43-J-TA22 SM43-TA22,4.3",12/8 I/O,2A,3HS
SM70-J-R20 SM70-J-R20,7.0",12/8 I/O,2A,EMC
SM70-J-RA22 SM70-J-RA22,7.0",12/8 I/O,2A
SM70-J-T20 SM70-J-T20,7.0",12/8 I/O,2A
SM70-J-TA22 SM70-J-TA22,7.0",12/8 I/O,2A
JZ20-UN20  JAZZ,Di 2X16,13/7IO,AI/O,USB
JZ20-J-UN20  JAZZ-J,Di 2X16,13/7IO,AI/O,USB
JZ20-J-T40 JAZZ-J,Disp 2X16,20/20 IO,AN,USB
JZ20-R10 JAZZ OPLC,Disp2X16,6IN 4Rout,USB
JZ20-J-R10 JAZZ-J ,Disp2X16,6IN 4Rout,USB
JZ20-R16 JAZZ OPLC,Disp2X16,10/6IO,AN,USB
JZ20-J-R16 JAZZ-J ,Disp2X16,10/6IO,AN,USB
JZ20-J-R16HS JAZZ-J,Disp2X16,10/6IO,AN,HS,US
JZ20-R31 JAZZ OPLC,Di 2X16,20/11IO,AN,USB
JZ20-J-R31 JAZZ-J ,Di 2X16,20/11IO,AN,USB
JZ20-T10 JAZZ OPLC,Disp2X16,6IN 4Tout,USB
JZ20-J-T10 JAZZ-J ,Disp2X16,6IN 4Tout,USB
JZ20-T18 JAZZ OPLC,Disp2X16,10/8IO,AN,USB
JZ20-J-T18 JAZZ-J ,Disp2X16,10/8IO,AN,USB
JZ20-T40 JAZZ ,Disp 2X16,20/20 IO,AN,USB
JZ20-J-T40 JAZZ-J,Disp 2X16,20/20 IO,AN,USB
JZ20-J-T20HS JAZZ-J,Disp2X16,10/8IO,AN,HS,USB
JZ20-UA24 JAZZ,Di 2X16,15/9IO,AI/O,USB
JZ20-J-UA24 JAZZ-J,Di 2X16,15/9IO,AI/O,USB

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giá tốt nhất:

===========================

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Vaisala Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam