io-module-16-10-in-relay-out-iso.png

Đại lý phân phối chính thức Unitronics tại Việt Nam - Unitronics Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Unitronics Vietnam

♦ Nguyễn Thị Mỹ Hân ♦

0937.720.487

han@ansgroup.asia

List code:

Snap-in I/O modules V200-18-E1B IO MODULE,16/10 IN/RELAY OUT,ISO
V200-18-E2B IO MODULE,16/14 IN/OUT,ISO, ANA
V200-18-E3XB IO MODULE,18/17IN/OUT,4UNI/AN,IS
V200-18-E4XB IO MODULE,18/17IN/TOUT,4UN/AN,IS
V200-18-E5B IO MODULE,18/17IN/TOUT,4AIN,IS
V200-18-E6B IO MODULE,18/17I/O,2UNIV,3AN,2AO
V200-18-E46B IO MODULE,ISO 18/17I/O,9ANA,2AO
V200-18-E62B IO MODULE,ISO 30/30IN/OUT,2ANA
Additional Comm Ports V200-19-RS4 RS232/485 card for V200
V200-19-ET2 ETHERNET card for V200
V200-19-RS4-X RS232/485 card for V200,Isolated
V430 V430-J-B1 V430-B1,OPLC,4.3" ,NO I/O
V430-J-R34 V430-R34,4.3",22/12 IO,2A
V430-J-RA22 V430-RA22,4.3",12/8 IO
V430-J-RH2 V430-RH2,4.3",12I,2A,6R(HS)
V430-J-RH6 V430-RH6,4.3" 6I,2A,6R (HS)
V430-J-T2 V430-T2,4.3",12/12 I/O,2A
V430-J-T38 V430-T38,4.3",22/16 IO
V430-J-TA24 V430-TA24,4.3",12/10 IO
V430-J-TR34 V430-TR34,4.3",22/12 IO,2A
V430-J-TRA22 V430-TRA22,4.3",12/8 IO
V350 V350-35-B1 V350 OPLC,3.5" ,NO I/O
V350-J-B1 V350J-B1,OPLC,3.5" ,NO I/O
V350-35-R34 V350-R34 OPLC,3.5",22I,2A,12R
V350-J-R34 V350J-R34 OPLC,3.5",22I,2A,12
V350-35-RA22 V350-RA22 OPLC,3.5",12/8 IO
V350-J-RA22 V350J-RA22 OPLC,3.5",12/8 IO
V350-35-T2 V350-T2 OPLC 3.5",12I,2A,12O
V350-J-T2 V350J-T2,OPLC,3.5",12I,2A,12O
V350-35-T38 V350-T38 OPLC,3.5",22/16 IO
V350-J-T38 V350J-T38,OPLC,3.5",22/16 IO
V350-35-TA24 V350-TA24 OPLC,3.5",12/10 IO
V350-J-TA24 V350J-TA24,OPLC,3.5",12/10 IO
V350-S-TA24 V350-TA24 OPLC,3.5",12/10 IO,WT
V350-35-TR6 V350-TR6 OPLC 3.5",6A,2T,6R,6D
V350-J-TR6 V350J-TR6 OPLC 3.5",6A,2T,6R,6D
V350-J-TR20 V350J-TR20 OPLC,3.5,2A,2T,6R,10D
V350-35-TR20 V350-TR20 OPLC,3.5",2A,2T,6R,10D
V350-35-TR34 V350-TR34 OPLC,3.5",22I,2A,8R,4T
V350-J-TR34 V350J-TR34 OPLC,3.5",22/12 IO,2A
V350-35-TRA22 V350-TRA22 OPLC,3.5",12/8 IO
V350-J-TRA22 V350J-TRA22,OPLC,3.5",12/8 IO
V350-JS-TA24 V350J-TA24,OPLC,3.5",12/10 IO,WT

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giá tốt nhất:

===========================

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Vaisala Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam