sensor-ros-2e-3-np-npt-140928-npp-ramsey-vietnam.png

Sensor ROS-2E-3-NP-NPT (140928) | NPP Ramsey Vietnam

Bảo vệ thiết bị của bạn, ngăn ngừa tai nạn và giảm tình trạng tắt máy đột xuất với Công tắc bảo vệ băng tải Thermo Scientific ™ Ramsey ™. Công tắc lệch đai (Công tắc tắt) và Công tắc kéo cáp an toàn (Công tắc kéo dây) hiện có sẵn với các mô-đun địa chỉ mạng. Công tắc an toàn băng tải Ramsey cũng bao gồm Công tắc vị trí Tripper. Tất cả đều được sử dụng cho thông tin vị trí, tín hiệu điều khiển và để xác định các tình huống nguy hiểm tiềm ẩn với thiết bị xử lý của bạn. Chúng sử dụng một thiết kế chắc chắn, nặng và được chế tạo để tồn tại lâu dài.

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model:  ROS-2E-3-NP-NPT (140928)
Thermo Ramsey Belt Misalignment Switch  Sensor

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model:  20-39-8M (508506)
Thermo Ramsey Tilt Switch Probe  Sensor