day-nhiet-thermo-wire-k20-1-321-watlow-vietnam.png

Dây nhiệt Thermo Wire code: K20-1-321 | Watlow Vietnam

- Dây cặp nhiệt điện loại E, J, K, N, S và T
- Dây mở rộng bồi thường
- Dây rắn hoặc bện
- Nhiều lựa chọn các loại cách nhiệt
- Mã màu
- Kim loại vượt nhãn và bao bọc
- Dây dẫn RTD cổ phiếu
- Tuân thủ các dung sai của cơ quan được công nhận
- Nhiệt độ cách nhiệt từ -328 đến 2600 ° F (-200 đến 1427 ° C)
- Dung sai từ cộng hoặc trừ 0,5 C hoặc cộng hoặc trừ 0,4 phần trăm
- Chứng chỉ hiệu chuẩn NIST
- Phòng thí nghiệm được công nhận ISO 17025

Khả năng hoạt động
• Tuân thủ các dung sai của cơ quan được công nhận
• Nhiệt độ cách nhiệt từ -328 đến 2600 ° F
(-200 đến 1427 ° C)
• Dung sai từ ± 0,5 ° C hoặc ± 0,4 phần trăm
• Chứng chỉ hiệu chuẩn NIST
• Phòng thí nghiệm được công nhận ISO 17025

 

Xem thêm sản phẩm Watlow tại đây: