Đặc tính :

No downtime – Không thời gian chết

No leaks – Không rò rỉ

No blockages – Không tắc nghẽn

Avoid cutting pipes –Không cắt đường ống

Quick & precise install with Patented guide rails : Lắp đặt nhanh chóng và chính xác với công nghệ ray dẫn hướng

Patented trigger technology increases ability of anti-interference of bubbles and solid particle : Công nghệ kích hoạt được cấp bằng sáng chế làm tăng khả năng chống nhiễu khi có bong bóng hay  chất rắn trong nước

Thông số kỹ thuật:

Pipe size/ probe size :TS2  ¾”~2”, TM1 2”~8”, TL1 over 8”

Flow range: ±0.33~65.6 ft/s

Liquid type: Clean water, Oil or Chemical with minor impurities

Set up position: Horizontal and vertical

Accuracy: < ±2 %

Output: OCT, 4-20mA, RS485

Application: Semiconductor /Pharmaceutical/ Biotechnical/Food(flavors, additives) industries ,Utilities, Building Automation Systems (BAS)