cam-bien-vi-tri-sensor-position-pk-m-0600-0000x000x00-gefran-vietnam.png

Cảm biến vị trí Sensor position code: PK-M-0600 0000X000X00 | Gefran Vietnam

Những đặc điểm chính
• Đầu dò đã được cải tiến để đảm bảo
độ tin cậy cao hơn trong mọi điều kiện
• Liên kết cơ học bằng cách sử dụng chung với việc chơi,
Chủ đề M5
• Việc lắp đặt được thực hiện đơn giản hơn do không có sự thay đổi tín hiệu điện ở đầu ra, ngoài lý thuyết
Đột quỵ điện
• Các rãnh mới cung cấp một giải pháp thay thế tuyệt vời cho
hệ thống thông thường của buộc bằng dấu ngoặc
• Lý tưởng cho các ứng dụng trên máy ép nhựa, máy đứng
máy ép, và trên nhiều máy xử lý khác
• Cấp bảo vệ IP40

Thông số kỹ thuật

Attribute Value
Stroke 600mm
Supply Voltage 60 V
IP Rating IP40
Overall Height 61mm
Overall Width 776mm
Overall Depth 38mm
Minimum Operating Temperature -30°C
Maximum Operating Temperature +100°C

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: