may-do-detector-c7027a1023-c7027a1049-honeywell-vietnam.png

Máy dò Detector code: C7027A1023, C7027A1049 | Honeywell Vietnam

Sử dụng với Honeywell Flame Safeguard kiểm soát an toàn chính và đầu đốt yêu cầu phát hiện ngọn lửa tia cực tím C7027 gắn trên ống ngắm 1/2 inch bằng cách sử dụng một vòng đệm tích hợp.  Máy dò có thể được nối dây song song cho các ứng dụng khó nhìn C7027 làm kín chống lại áp suất lên đến 5 psi (34,5kPa) khi được lắp đặt chính xác. Cho phép lắp ống nổ do kích thước nhỏ gọn.

Thông số kỹ thuật:

Brand Name Honeywell
Color C7027A1023
Ean 0085267038744
Item Shape C7027a1023
Item Volume 3.74 gallons
Item Weight 7.0 ounces
Material Stainless Steel
Measurement System Inch

Những code sẵn kho ANS

Brand P/N
Honeywell 2104B2131
Honeywell SPXCDALMCXSPXCD
Honeywell 51196655-100
Honeywell C7027A1023
Honeywell C7027A1049
Honeywell 51196655-100
Honeywell FC-TSAl-1620M
Honeywell FX-USl-0002
Honeywell 51109516-101
Honeywell 51303940-250
Honeywell CC-SCMB02
Honeywell CC-PAIH02
Honeywell CC-PCNT02
Honeywell CC-PAOH51
Honeywell FC-RUSIO-3224
Honeywell CC-PCF901

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: